Ledige stillinger

Uzņēmums nVent Thermal Management, daļa no nVent, ir elektroapsildes līniju, grīdas apsildes, ugunsdrošu un specializētu elektroinstalāciju un devēju risinājumu izstrādes līderis tādās svarīgās industrijās, kā enerģija, jauda, ūdens, raktuves, ķīmiski un farmaceitiski līdzekļi, pārtika un dzērieni, kā arī būvniecība un konstrukcijas. Uzņēmumam nVent Thermal Management ir spēcīga vēsture, tas ir plaši pārstāvēts visā pasaulē un nodarbina vairāk par 3000 darbinieku vairāk nekā 50 valstīs.

Mēs rūpējamies par saviem cilvēkiem, sava biznesa paplašināšanu un darbības uzlabošanu, veidojot pozitīvu ietekmi vispasaules sabiedrībā. Ja arī jūs rūpējaties par darbu, ko veicat, mēs mudinām jūs atklāt iespēju pasauli kopā ar nVent.

Kopības spēks

nVent mērķis ir paplašināt un pārvaldīt savu biznesu uz spēcīgiem dažādības un iekļaušanas pamatiem.

Mēs ticam dažādības un iekļaušanas videi, kas atbalsta visus darbiniekus, lai viņi sasniegtu savu iespēju robežas, justos cienīti un novērtēti par to, kas viņi ir, lai viņi varētu pēc iespējas labāk veikt individuālu un kolektīvu darbu.

Dažādība tās vienkāršā veidā nozīmē ne tikai vecuma, dzimuma un rasu atšķirības, bet arī uzskatu, stila, kultūras, reliģijas, izcelsmes un citas atšķirības. Šādas cilvēku atšķirības var sekmēt radošumu, inovācijas, jaunas idejas un plašus uzskatus.

Tomēr atšķirības pašas par sevi neko negarantē. Svarīgi ir tas, kā mēs tās uztveram. Lai izmantotu šīs atšķirības pozitīvā veidā, mums ir jāveido iekļaušanas kultūra, kas veicina darbaspēka atspoguļojumu mūsu klientos, dod iespēju inovācijām un radošai domāšanai, kā arī atbalsta darbinieku centienus sasniegt vairāk visos darbos. Mēs ticam, ka ar dažādības palīdzību pievēršamies labākajiem cilvēkiem, un ar iekļaušanas palīdzību mēs iedvesmojam labāko savos cilvēkos.

Connection and Protection