nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Total Care Warranty

20-Year-Warranty.giflogo_12warranty_90.gif

Līdz pat 20 gadiem bez rūpēm ar citādu garantijas koncepciju

Kvalitatīvi izstrādājumi – kurus uzstādījuši un pārbaudījuši profesionāli elektriķi – mājas īpašniekiem nodrošina siltu grīdu un pilnu aprūpi. Tagad, elektriķi, kas uzstāda nVent RAYCHEM grīdas apsildes sistēmas, saviem klientiem var piedāvāt 12 gadu pilnas apkopes garantiju. Ar pilnu atbalstu, ko sniedz kvalitatīvs zīmols. Certified Pro montētāji var pagarināt pilnas apkopes garantiju līdz 20 gadiem.


Pilna apkope = kas ir jādara, lai nodrošinātu siltu grīdu

Retajā gadījumā, kad rodas mūsu izstrādājuma kļūme un mēs nevaram to salabot, mēs ne tikai piedāvāsim jums jaunu produktu, bet arī samaksāsim par tā uzstādīšanu. Mēs parūpēsimies arī par to, lai grīdas segums tiktu salabots vai nomainīts atbilstoši līdzvērtīgam standartam.


Kvalitāte, kas to atbalsta

Mūsu izstrādājumi izceļas ar augstu kvalitāti. Sistēma ir pārbaudīta neskaitāmās vietās, kurās tā ir uzstādīta – rūpnieciskās, komerciālās un dzīvojamās ēkās. Šī kvalitāte balstās uz: rūpīgas pareizu materiālu izvēles, nepārtrauktas tehnoloģiskā procesa uzlabošanas un intensīvas kvalitātes kontroles. Mūsu galvenās ražošanas un izplatīšanas nodaļas katru gadu tiek sertificētas saskaņā ar standartu ISO 9001.


Koncepcija divos vārdos

Lai gūtu pilnu informāciju, lejupielādējiet garantijas sertifikātu un reģistrācijas formu

Pilnas apkopes garantija ir derīga visās Eiropas un NVS valstīs un tā attiecas uz visām RAYCHEM grīdas apsildes sistēmām ar defektiem.

Tā ir derīga, ja

  1. Izstrādājumus uzstādīja kvalificēti elektriķi, ievērojot spēkā esošos noteikumus, kā arī uzstādīšanas instrukciju.
  2. Elektriķis aizpildīja un parakstīja garantijas reģistrācijas veidlapu.
  3. Reģistrācijas veidlapa paliek pie īpašnieka, kopā ar montāžas bildēm un/vai shēmām.
  4. Lai būtu derīga 20 gadu garantija, montāža ir jāuztic Certified Pro montētājam un tā ir jāpiereģistrē tiešsaistē

Mēs atradīsim risinājumu katrā situācijā. Mēs...

  1. Salabosim vai nomainīsim izstrādājumu - bezmaksas.
  2. Atjaunosim grīdu atbilstoši līdzvērtīgam standartam - bezmaksas.
  3. Termostatu garantija attiecas tikai uz lietošanu ar jaunu produktu un sastāda 12 gadus.


Connection and Protection