Beskyttelse mot telehiv

Uzpūšanās sasalšanas dēļ var radīt nopietnas problēmas rūpnieciskajos kriogēnajos rezervuāros. nVent Thermal Management piedāvā sistēmas sasalšanas izraisītas uzpūšanās novēršanai, kas var aizsargāt pret nekontrolējamas un nevēlamas rezervuāru pacelšanās sasalšanas dēļ. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Uzpūšanos sasalšanas dēļ var novērst, izmantojot:

 • Siltumizolāciju apkārt rezervuāram
 • Apsildot betona slāņus apkārt rezervuāram

nVent Thermal Management piedāvā vairākus risinājumus aizsardzībai pret uzpūšanos sasalšanas dēļ visu veidu liela diametra uzglabāšanas rezervuāriem, tai skaitā:

 • virszemes rezervuāriem
 • pazemes rezervuāriem
 • virszemes rezervuāriem ar uzpildi no apakšas
 • visi rezervuāri ar siltumizolāciju (parasti no putu stikla) apkārt tvertnei.

nVent Thermal Management pieeja sasalšanas izraisītas uzpūšanās novēršanai ir ļoti rūpīga un profesionāla. Projektējot uzpūšanās novēršanas sistēmu, ir jāizvērtē vairāki parametri, tai skaitā:

 • Rezervuāra šķidruma temperatūra
 • Apsildes sistēmas raksturojumi un attālums starp sildelementiem zem tvertnes
 • Pamatnes izolācijas biezums un siltumvadītspēja
 • Konkrēta projekta individuālas prasības

nVent Thermal Management izstrādās jūsu vajadzībām vispiemērotāko uzpūšanās novēršanas sistēmu, izmantojot termiskās analīzes modeļus un pielietojot optimālākās apsildes tehnoloģijas.

21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Gatava pirmklasīga sistēma "līdz atslēgai"

nVent Thermal Management inženieri izstrādā gatavas rezervuāru apsildes sistēmas "līdz atslēgai", balstītas uz pilnīgas termiskās analīzes, izmantojot:

 • Moderno SlabHeat™ projektēšanas programmatūru
 • 2D- un 3D-galīgo elementu analīzi (FEA)

Tehniskās projektēšanas pakalpojumi ir ļoti svarīgi optimālas siltumpadeves rezervuāra pamatnei noteikšanai, kas ļauj paaugstināt sasalšanas izraisītas uzpūšanās novēršanas sistēmas drošumu un efektivitāti. Projektu var optimizēt, lai minimizētu uzstādīšanas un ekspluatācijas izdevumus.

nVent Thermal Management sasalšanas izraisītas uzpūšanās novēršanas sistēmas ļauj:

 • Noteikt ideālu siltumpadeves līmeni rezervuāra pamatnei
 • Paaugstināt rezervuāra drošumu un efektivitāti
 • Minimizēt uzstādīšanas un ekspluatācijas izdevumus

Sasalšanas izraisītas uzpūšanās novēršanas sistēmas projektēšanas gala rezultāts ir aprakstīts zemāk (atkarīgs no apjoma):

 • Siltuma zudumu, siltumpadeves un nepieciešamas jaudas noteikšana
 • Atstarpes noteikšana
 • Termiskā profila shēmas, pamatojoties uz FEA
 • Elektrisko un siltuma raksturojumu parametri
 • Detalizēti rezervuāra tehniskie rasējumi
 • Sistēmas montāžas norādījumi

Mūsu apsildes sistēmas ir piemērotas lietošanai gan bīstamās, gan nebīstamās zonās.

nVent Thermal Management modernās apsildes līniju tehnoloģijas ļauj novērst sasalšanas izraisītu uzpūšanos un ir piemērotas nozarēm, kurās izmanto sašķidrinātas gāzes uzglabāšanas rezervuārus. Izvēloties piemērotu apsildes līniju tehnoloģiju, ir jāizvērtē vairāki faktori. Ir svarīgi ņemt vērā:

 • Uzglabāšanu
 • Tehnoloģiju
 • Vietu
 • Enerģijas sadales prasības

nVent Thermal Management piedāvā:

Self-Regulating

 • Pašregulējošas sistēmas
 • Pastāvīgās jaudas rezistīvas paralēlas sistēmas
 • Feromagnētiskas skinefekta sistēmas (STS)

nVent Thermal Management risinājumi:

 • Tikai materiāli
 • Materiāli un projektēšana
 • Pilns risinājums "līdz atslēgai"

nVent RAYCHEM FHP pašregulējoša tehnoloģija

FHP pašregulējošu apsildes līniju kabeļu saime ir pieejama visu izmēru un konstrukciju rezervuāriem, jo tos var piegriezt līdz vajadzīgajam garumam un veikt galapstrādi uz vietas.

FHP apsildes līniju kabeļi ir:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • Beznosacījuma T nomināla vienkāršotas konstrukcijas kabeļi, kas piemēroti lietošanai bīstamās zonās
 • Paredzēti bīstamām zonām, kurās ir iespējama kodīgu vielu klātbūtne

RAYCHEM® FHP kabeļi atbilst starptautisko un nacionālo standartu un noteikumu prasībām


RAYCHEM FHPC paralēlu rezistīvu pastāvīgās jaudas kabeļu tehnoloģija

RAYCHEM’s® paralēlu rezistīvu pastāvīgās jaudas blīvuma (paralēla pastāvīga jauda) apsildes kabeļi ir pieejami visiem rezervuāru izmēriem un konstrukcijām. Tiem ir tādi paši parametri un raksturojumi kā FHP kabeļiem:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • Beznosacījuma T nomināla vienkāršotas konstrukcijas kabeļi, kas piemēroti lietošanai bīstamās zonās
 • Paredzēti bīstamām zonām, kurās ir iespējama kodīgu vielu klātbūtne
 • RAYCHEM® FHP kabeļi atbilst starptautisko un nacionālo standartu un noteikumu prasībām.

Skinefekta apsildes līniju tehnoloģija

Apsildes līniju STS sistēma ir projektējama apsildes vadības sistēma, kas konfigurēta vidēji garu un garu cauruļu apsildei, tai skaitā cauruļu pamatņu sildīšanai.


Apsildes līniju STS sistēmas apraksts:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • Apsildes līniju STS sistēma sastāv no elektriski izolēta vada, kas ir izturīgs pret augstu temperatūru un ir uzstādīts feromagnētiskā sildošā caurulē.
 • Izolētais vads ir savienots ar sildošu cauruli galapstrādes laikā, savukārt, maiņstrāvas sprieguma avots tiek pievienots starp sildošu cauruli un izolēto vadu elektrobarošanas avota pieslēgšanas laikā.
 • Maiņstrāva plūst vadā un atgriežas caurules iekšējā virsmā.
 • STS sistēma ir elektriski droša un ģenerē siltumu feromagnētiskajā caurulē, izmantojot divas labi zināmas elektriskas parādības: skinefektu un tuvuma efektu.
 • Šīs parādības izraisa to, ka sildošā caurulē plūstoša strāva koncentrējas pie iekšējās virsmas, strāvas koncentrācija ir tik blīva, ka uz sildošās caurules ārējās sieniņas sprieguma gandrīz nav.
 • Siltums tiek ģenerēts pateicoties pretestībai starp sildošu cauruli un STS vadu, kā arī pateicoties virpuļstrāvai un sildošās caurules histerēzei.

Paplašinātas vadības sistēmas un enerģijas sadales sistēmas

Piemērotas paplašinātas vadības sistēmas un enerģijas sadales sistēmas izvēle lielā mērā ir atkarīga no konkrētām pretsasalšanas aizsardzības prasībām

Saistīti produkti

Rādīt vairāk
Connection and Protection