Oppvarming av lange rørledninger

Rūpnieciskā garu līniju apsilde ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka šķidrumi uz lieliem attālumiem tiek transportēti ekonomiski izdevīgi un droši.

Tipiski garu līniju piemēri ir uzskaitīti zemāk:

 • Līnijas starp apstrādes rūpnīcu un glabātavu vai transportēšanas ietaisēm.
 • Rezervuāru parku un jūras transporta piestātņu aizsardzība pret sasalšanu vai temperatūras uzturēšana
 • Kondensācijas un koagulācijas novēršana filtros, uz lāpstiņām utt.

Ja garu cauruļvadu apsilde netiek veikta, var rasties zemāk uzskaitītās problēmas, kas var radīt būtisku kaitējumu videi un zaudējumus:

 • Šķidrumi kļūst pārāk viskozi
 • Gāzes kondensējas
 • Šķidrumu sasalšana izraisa katastrofālu cauruļu plīšanu

Garu cauruļvadu apsildes līniju sistēmu sarežģītība ir saistīta ar lielu elektriskās ķēdes garumu, kurai parasti ir tikai viens barošanas avots.
Projektējot garu cauruļvadu apsildes sistēmas ir jāatrisina vairākas problēmas:

 • Liels cauruļu diametrs
 • Cauruļvada dažādu posmu augstuma atšķirības
 • Attālas vietas
 • Enerģijas avotu nepieejamība visā cauruļvada garumā

Gadījumā, ja cauruļvads jau ir uzstādīts, pastāv arī citas problēmas:

 • Kanālu izlīdzināšana
 • Izolācijas trūkums cauruļu savienošanas vietās
 • Garu kabeļu izvilkšana cauri kanāliem
 • Savienošanas komplektu nepieejamība
Garu cauruļvadu apsilde – Visaptverošas apsildes vadības sistēmas pieeja

nVent Thermal Management piedāvā plašu klāstu rūpnieciskos apstākļos pārbaudītu garu cauruļvadu apsildes risinājumus, tādus kā visaptverošas apsildes vadības sistēmas, kurās izmanto piemērotas cauruļvada līnijas apsildes tehnoloģijas, paplašinātas vadības sistēmu tehnoloģijas, kā arī pakalpojumus uzstādīšanas vietā un risinājumus "līdz atslēgai".

Apsildes līnijas sistēma
 • Elektriskie apsildes līnijas kabeļi, kas uztur neplūstošu šķidrumu temperatūru, kompensējot siltuma zudumus caur cauruļu, tvertņu un citu iekārtu siltumizolāciju.
 • Vadības un uzraudzības risinājumi – palīdz uzturēt šķidruma temperatūru caurulēs ar apsildes līnijām.
 • Sastāvdaļas un piederumi – detaļas elektrisko savienojumu un montāžas veikšanai, tādas kā galapstrādes detaļas, stikla lentes un brīdinājuma uzlīmes.
Pakalpojumi
 • Tehniskās projektēšanas pakalpojumi
 • Apgāde un ražošana
 • Būvniecības un montāžas pakalpojumi
 • Pakalpojumi pēc uzstādīšanas

Mēs varam piegādāt atsevišķas detaļas, veikt tehnisko projektēšanu, kā arī piedāvājam veikt visas sistēmas montāžu un uzturēšanu.

Apvienojot mūsu progresīvos apsildes līniju produktus ar mūsu piedāvātajiem būvniecības un montāžas pakalpojumiem, jūs saņemat pilnu risinājumu, kas ir stratēģiski projektēts un izpildīts, nodrošinot optimālu apsildes vadības sistēmu (HMS). Vadot un realizējot visus apsildes līnijas sistēmas konstrukcijas un montāžas aspektus, mēs nodrošinām vienu interfeisu jūsu projekta komandai.


Saistīti produkti

Connection and Protection