Opprettholdelse av prosesstemperatur

Labi izvēlēta rūpnieciskā tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanas sistēma var uzturēt šķidruma temperatūru caurulē nepieciešamajā līmenī plašā temperatūru diapazonā, atkarībā no tehnoloģiskā procesa vai pielietojuma vajadzībām.

Tehnoloģiskās temperatūras uzturēšana – Visaptverošas apsildes vadības sistēmas pieeja

nVent Thermal Management piedāvā tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanas risinājumus, kas ir visaptverošas apsildes vadības sistēmas, kurās izmanto piemērotas cauruļvada apsildes līniju tehnoloģijas, paplašinātas vadības sistēmas tehnoloģijas, kā arī risinājumus "līdz atslēgai". Process-Temperature-Industrial.jpg

Apsildes līnijas sistēma
 • Elektriskie apsildes līnijas kabeļi ir apsildes līnijas kabeļi, kas uztur neplūstošu šķidrumu temperatūru, kompensējot siltuma zudumus caur cauruļu, tvertņu un citu iekārtu siltumizolāciju.
 • Paplašinātas vadības sistēmas – tādas ierīces kā termostati, kontrolieri un elektriskie paneļi, kas uzrauga un/vai vada apsildes līnijas kabeļus, palīdzot uzturēt šķidruma temperatūru caurulēs ar apsildes līnijām.
 • Sastāvdaļas un piederumi – detaļas elektrisko savienojumu un montāžas veikšanai, tādas kā galapstrādes detaļas, stikla lentes un brīdinājuma zīmes.
Pakalpojumi

Kompānija nVent Thermal Management var piegādāt atsevišķas detaļas, veikt tehnisko projektēšanu, kā arī piedāvā veikt visas sistēmas montāžu un uzturēšanu.

Mūsu progresīvie produkti kopā ar mūsu piedāvātajiem būvniecības un montāžas pakalpojumiem, nodrošina pilnu temperatūras uzturēšanas risinājumu, kas ir stratēģiski projektēts un izpildīts, nodrošinot optimālu apsildes vadības sistēmu (HMS).
Vadot un realizējot visus apsildes līnijas sistēmas konstrukcijas un montāžas aspektus, mēs nodrošinām vienu interfeisu jūsu projekta komandai.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Cauruļu apsildes līnija ir ļoti svarīga tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanai caurulēs, ja šķidrums tajos ilglaicīgi paliek nekustīgs.

Atkarībā no lietošanas veida, jums var būt nepieciešams uzturēt šķidruma temperatūru caurulē virs noteiktas minimālās temperatūras ar vienu no šādiem mērķiem:

 • Šķidruma transportēšana
 • Šķidruma izmantošana reakcijā
 • Izvairīšanās no šķidruma kristalizācijas vai stāvokļa pasliktināšanās
 • Tehnoloģiskā procesa droša izbeigšana
 • Šķidruma īpašību uzturēšana
Droša tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanas sistēma

Cauruļvads ar apsildes līniju kompensē siltuma zudumus caur izolāciju, uzturot caurules un šķidruma temperatūru nepieciešamajā līmenī.

Šķidrumu uzturēšana noteiktā temperatūras diapazonā nodrošina:

 • ekonomiski izdevīgu šķidrumu transportēšanu starp diviem punktiem,
 • maksimāli efektīvu procesu vadību
 • drošu procesu palaišanu/izbeigšanu.
Pirmklasīgi apsildes vadības sistēmas pakalpojumi

Ir grūti pareizi izstrādāt apsildes vadības sistēmu. Sadarbojoties ar mums kā ar apsildes līniju ekspertiem, jūs gūstat daudzas priekšrocības:

 • Risinājumi "līdz atslēgai"
 • Projektu vadība visos cauruļu apsildes līniju izbūves projekta posmos: visi darbi tiks padarīti termiņā
 • Optimāla apsildes līniju sistēma nodrošina ilgstošu bezatteices darbību.
 • Globālā organizācija ar pilnu apsildes līniju sistēmu klāstu
 • Lielisks tehniskais atbalsts
 • Praksē pierādītas projektu īstenošanas stratēģijas
 • Augsti drošības standarti
Pašregulējoša tehnoloģija

nVent RAYCHEM pašregulējoši elektriskie apsildes līnijas kabeļi automātiski regulē izejas jaudu, kompensējot caurules temperatūras izmaiņas.

RAYCHEM pašregulējoši apsildes līnijas kabeļi:

Self-Regulating

 • Var izmantot sarežģītos cauruļvados, plastmasas cauruļvados un cauruļvados ar/bez tvaika tīrīšanas
 • Rezultātā temperatūra caurulē kļūst vienmērīgāka un tie ir drošāki ar beznosacījumu T nominālu
 • Var sagriezt vajadzīgajos garumos uz vietas
 • Var pārklāties pie vārstiem, atlokiem un mērierīcēm, kas atvieglo montāžu
 • Iekļauj modernus RAYCHEM savienojumu komplektus, tos ir viegli uzstādīt un tie neprasa karstās apstrādes atļaujas saņemšanu, kā arī tajos neizmanto bīstamos materiālus, tādus kā RTV silikonus

Jaudu ierobežojoša tehnoloģija

RAYCHEM elektriskie apsildes līniju kabeļi ar jaudas ierobežošanu ir ideāli piemēroti tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanai, kas prasa augstu izejas jaudu un/vai pakļaušanu augstas temperatūras iedarbībai. RAYCHEM apsildes līniju kabeļi ar jaudas ierobežošanu:

Power-Limiting

 • Var izturēt līdz pat 500°F (260 °C) temperatūru izslēgtā stāvoklī
 • Var izmantot ar spriegumu līdz 480 V
 • Izejas jaudu var mainīt atbilstoši caurules temperatūrai
 • Var piegriezt līdz vajadzīgajam garumam
 • Var pārklāties, kas atvieglo montāžu
 • Iekļauj modernus RAYCHEM savienojumu komplektus, tos ir viegli uzstādīt un tie neprasa karstās apstrādes atļaujas saņemšanu, kā arī tajos nav jāizmanto bīstamie materiāli, tādi kā RTV silikons

Tehnoloģija ar minerālizolāciju (MI)

nVent PYROTENAX elektriskie apsildes līniju kabeļi ar minerālizolāciju ir ideāli piemēroti augstai izejas jaudai, augstas temperatūras iedarbībai vai paaugstinātai izturībai pret vidē esošām kodīgām vielām. PYROTENAX apsildes līniju kabeļi ar minerālizolāciju:

MI-Cable

 • Nodrošina izejas jaudu līdz pat 61 vatam uz vienu pēdu (200 vatus uz metru)
 • Ir veikta galapstrāde, kas atvieglo montāžu
 • Apstiprināts lietošanai nebīstamās un bīstamās vietās
 • Var izmantot ar spriegumu līdz 600 V
 • Ir īpaši piemēroti smagiem darba apstākļiem
 • Maksimālā ekspluatācijas temperatūrā līdz 1022°F (550°C) un maksimālā iedarbības temperatūra ir 1200°F (650°C)
 • Pēc īpaša pasūtījuma tos var pielāgot augstai temperatūrai

Tehnoloģija ar polimērizolāciju (PI)

RAYCHEM secīgās apsildes sistēmas ar polimērizolāciju (PI) ir īpaši piemērotas garākām apsildes ķēdēm (piemēram, >250 m), līdz pat dažiem kilometriem. PI kabeļi:

 • Nodrošina plašu pretestību izvēli
 • Var izmantot nepārtrauktā temperatūras iedarbībā līdz 260°C un īslaicīgā iedarbībā līdz 300°C.
 • Izmanto PTFE izolāciju, nodrošina lielisku temperatūras izturību un izturību pret ķīmiskām vielām.
 • Nodrošina būtiski ilgāku kalpošanas laiku
 • Ir vienkārši veikt galapstrādi uz vietas

Paplašinātas vadības sistēmas

RAYCHEM paplašinātas vadības sistēmas ir paredzētas speciāli temperatūras uzturēšanas lietojumiem.
RAYCHEM vadības un uzraudzības produkti:

 • Iekļauj produktus no izstrādājumiem ar mehānisko termostatu ar HTPI paneli līdz mūsu modernākiem NGC izstrādājumu līnijai, kas spēj sekot līdz par 8 tehnoloģiskām temperatūrām katrā atsevišķā vadības ķēdē.
 • Izmanto sarežģītus vadības algoritmus, ķēdes viengabalainības, veiktspējas, īssavienojuma strāvas un īssavienojuma ar zemi uzraudzību
 • Ļauj attāli uzraudzīt un atbalsta lielāko daļu RAYCHEM uzraudzības programmatūras interfeisu.

Vadības un uzraudzības risinājumi tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanai iekļauj:

 • Lokālos - Ir paredzēti atsevišķai ķēdei, kas atrodas blakus apsildes līnijas barošanas savienojumam, šīs ierīces uzrauga un/vai vada ķēdi, balstoties uz caurules temperatūru attiecīgajā ķēdē.
 • Sadalītie – Vairāku ķēžu paneļi, kas ir stratēģiski izvietoti ietaisē, apvienojot zināmu skaitu EHT ķēžu. Šo paneļu izvietojums samazina kopējās uzstādīšanas izmaksas, samazinot barošanas kabeļa atzarojumu garumu.
 • Centralizētais – Vairāku ķēžu paneļi, kas ir izvietoti apsildes līnijas vadības ēkā. Šīs ēkas ietaupījums kļūst acīmredzams, ja ir augsta apsildes līniju ķēžu koncentrācija un neliela ietaises platība.
Pieredze apsildes līniju sistēmu jomā palīdzēja nodrošināt jēlnaftas plūsmu Kalifornijas naftas pārstrādes rūpnīcā
Tesoro.jpg
Galvenie izaicinājumi

Tesoro naftas pārstrādes rūpnīcā (Martinez, CA) bija jāierīko apsildes līnijas tās sūkņu stacijā un transportēšanas līnijās, nodrošinot jēlas naftas plūsmu no izkraušanas piestātnes līdz uzglabāšanas rezervuāriem. Apsildes līniju detalizēti tehniskie rasējumi nebija pieejami un projektu sarežģīja vārstu cauruļvada komplicētā konfigurācija sūkņu stacijā. Pasūtītājs noteica precīzu termiņu un sazinājās ar nVent Thermal Management.

Risinājums

Lielas cauruļu izmēru dažādības dēļ, liela un maza izmēra vārstu bloku daudzuma dēļ, kā arī stingru prasību pret uzturamo temperatūru dēļ apsildes līnijas projektā bija jāizmanto nestandarta risinājumi, lai apmierinātu pasūtītāja prasības. nVent Thermal Management speciālisti apmeklēja naftas pārstrādes rūpnīcu un, izmērot caurules, veica apsildes līnijas sistēmas projektēšanu uz vietas. Strādājot kopā ar rūpnīcas darbiniekiem, viņi noteica enerģijas sadales sistēmas pieslēguma punktus, kas nepieciešami vadībai un uzraudzībai, kā arī izstrādāja ieteikumus apsildes līnijas kabelim.

Produkti

Mūsu pieredze jēlas naftas transportēšanas jomā ļāva mums laicīgi izstrādāt ekonomiski izdevīgu risinājumu Tesoro rūpnīcai. nVent RAYCHEM XTV pašregulējošs apsildes līnijas kabelis tika izmantots visos cauruļvados, minimizējot uzstādīšanas izmaksas un nodrošinot atbilstību uzturamās temperatūras prasībām. RAYCHEM 920 vadības un uzraudzības paneļi tika apvienoti ar transformatoriem un enerģijas sadales sistēmu atsevišķā mezglā, samazinot uzstādīšanas laiku un izmaksas.

Priekšrocības

Montāžas darbi tika veikti saskaņā ar nVent TRACER drošības standartiem, rezultātā projekts izrādījās 100% drošs. Tesoro rūpnīca ieguva ne tikai kvalitatīvi pieredzējušo speciālistu uzstādītu apsildes līnijas sistēmu, bet arī siltu cauruļu garantiju, kas apliecina uzstādītās līnijas kvalitāti. Pieredze, radošums un elastīgums bija galvenie veiksmes faktori šajā projektā priekš Tesoro rūpnīcas.

Saistīti produkti

Connection and Protection