Tankoppvarming

nVent Thermal Management rezervuāru apsildes sistēmas nodrošina:

 • aizsardzību pret sasalšanu
 • temperatūras uzturēšanu
 • apsildi un kondensāta veidošanās novēršanu

Tank-Heating.jpgnVent Thermal Management piedāvā šīs rezervuāru apsildes sistēmas maza, vidēja un liela tilpuma rezervuāriem.

Lai optimizētu jūsu rezervuāra vai tvertnes apsildes līnijas sistēmu, nVent Thermal Management piedāvā plašu tehnoloģiju klāstu, tai skaitā:

 • Pašregulējoši apsildes kabeļi
 • Apsildes kabeļi ar jaudas ierobežošanu
 • Pastāvīgas jaudas paralēli apsildes kabeļi
 • Secīgi apsildes kabeļi ar polimērizolāciju
 • Secīgi apsildes kabeļi ar minerālizolāciju
Rezervuāru apsilde – Visaptverošas apsildes vadības sistēmas pieeja

Katrai tehnoloģijai ir optimālas darbības raksturojumi, kas ļauj piemeklēt risinājumu dažādām apsildes sistēmām, kas paredzētas gan bīstamām, gan nebīstamām zonām.

Turklāt nVent Thermal Management piedāvā plašu vadības un uzraudzības produktu klāstu, kas ļauj izveidot pilnu un drošu apsildes vadības sistēmu.

Daži no tipiskiem rezervuāru un tvertņu elektroapsildes līniju lietošanas veidiem ietver:

 • Aizsardzība pret sasalšanu zemas un vidējas viskozitātes šķidrumiem, tādiem kā ūdenim vai amonjakam.
 • Temperatūras uzturēšana vidējas viskozitātes šķidrumiem, tādiem kā nafta, biodegviela vai sveķi.
 • Kristalizācijas novēršana, piemēram, kaustiskajai sodai
 • Kondensācijas novēršana, piemēram, vieglajiem pelniem bunkuru vai centrbēdzes filtru koniskajās pamatnēs
 • Rūpniecisko reaktoru iepriekšēja apsilde
 • Īpaši izmantošanas veidi, kas ietver šķidrumu ar augstu viskozitāti sildīšanu un maisīšanu

Saistīti produkti

Connection and Protection