nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Deteksjon av vannlekkasje

nVent TRACETEK kabeļi ar devējiem skābēm un šķidrām ķīmiskām vielām ir paredzēti bīstamiem šķidrumiem, ko uzglabā tvertnēs un vada caur cauruļu un ventiļu sistēmām. Mūsu kabeļi var konstatēt uz šķīdumus uz ūdens bāzes, kas satur kodīgas vai toksiskas ķīmiskas vielas. Pielietojums ietver ūdens apstrādi, notekūdeņu un ķīmisku vielu padeves sistēmas pusvadītāju un farmaceitisku līdzekļu ražošanai. Labs pielietojums ir arī vispārīgiem mērķiem paredzētu šķidru ķīmisko vielu devēju laboratorijas kanalizācijas caurules, gruntsūdeņu korekcija, izlietotās skābes pārvade un līdzīgi šķidrumi, kas tiek izvadīti pa caurulēm ar dubultām sienām.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

Ķīmisku vielu noplūdes konstatēšanas sistēma

Uzņēmums nVent Thermal Management nodrošina skābēm piemērotus kabeļus, kas ir paredzēti reaģēšanai ar spēcīgai sērskābei un slāpekļskābei, neņemot vērā lietu, sniega kušanas ūdeņus, miglu un jūras ūdeni, kā arī atšķaidītu skābes šķidrumu. Tas nozīmē, ka TT7000-HUV skābei paredzēto kabeli ar devēju var uzstādīt ārpus telpām un tie var tikt pakļauti dažādiem laika apstākļiem, neradot neīstus trauksmes signālus. Tomēr, ja no caurules vai stiprinājuma noplūst spēcīga skābe, sūce tiek ātri konstatēta un precīza tās atrašanās vieta tiek paziņota vadības panelim.

TRACETEK ķīmisko vielu noplūdes konstatēšanas sistēmai ir trīs pamatdaļas:

  • Kabeļi un zondes ar devējiem – šie kabeļi un zondes tiešā veidā konstatē un precīzi norāda noplūdes avotu. Tie ietver kabeļus, ko izmanto zem paceltām grīdām, savācējiem virs cauruļvadiem, plakanām zondēm, kas paredzētas nosēdtilpnēm un mitrām vietām, kā arī ļoti mazām zondēm, kas paredzētas šaurām vietām.
  • Galvenie kabeļi un/vai savienotājkabeļi – tie ir kabeļi, kas savieno moduli ar devēja kabeli/sastāvdaļām
  • Galapdares savienojums – tas ir galapdares savienojums uz katra slēguma devēja kabeļa posma
  • Piederumi – tādi elementi, kā noturošās spailes, ko izmanto, lai nostiprinātu devēja kabeli
  • Sensora saskarpunkta moduļi – šie moduļi nodrošina ierosmes spriegumu, kas nepieciešams, lai darbinātu kabeli vai zondes. Pēc tam SIM uzrauga analogās strāvas un sprieguma līmeni, lai noteiktu, kad un kur ir notikusi noplūde. Mērījumi tiek digitalizēti un pārsūtīti atpakaļ uz vadības un trauksmes paneli lietotāja displejā vai augstāka līmeņa sistēmu saskarni. Šie moduļi var būt vai nu trauksmes modulis bez atrašanās vietas noteikšanas nelieliem laukumiem vai trauksmes un atrašanās vietas noteikšanas modulis, kas var uzraudzīt vienu vai vairākus lielus laukumus.

Saistīti produkti

Connection and Protection