nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Deteksjon av vannlekkasje

Drošība ir svarīgākais, par ko rūpējas lielākā daļa uzņēmumu, kas strādā ar degvielu, un vides aizsardzība ir nākamais svarīgākais jautājums. Noteikumi abās šajās jomās kļūst arvien bargāki, tādēļ, ja jūsu bizness ietver degvielas ražošanu, transportēšanu, glabāšanu, attīrīšanu vai patēriņu, jums ir jāapsver noplūžu iespējamība.

Dažās situācijās potenciālo noplūdes avotu var paredzēt. Armatūras aka, pārplūšanas robežpunkts vai zemu novietota nosēdtilpne ir ideāli piemērota vieta ātrdarbīgai degvielas zondei. Ātra informācija par neparedzētā vietā uzkrājušos degvielu var būt ļoti svarīga, lai nepieļautu katastrofu vai dārgus tīrīšanas darbus.

Neizdariet kļūdainus pieņēmumus, ka "lēni veidojošās" noplūde ir "sīka" noplūde. Noplūde, kas veidojas lēni, izraisa lielu sūci, ja konstatēšanas sistēma nespēj noteikt noplūdes zem dotās robežvērtības vai zem noteiktas plūsmas procentuālās attiecības. Ļoti daudzas noplūdes ir atklātas tikai tad, kad kāds sajūt degvielas smaku vai pēc tam, kad ir piesārņota virsma/apakšzemes gruntsūdens.

Degvielas noplūdes konstatēšanas sistēma

Uzņēmums nVent Thermal Management piedāvā degvielas noplūdes konstatēšanas risinājumus, kas atrod noplūdes, pirms ir par vēlu.

nVent TRACETEK degvielas noplūdes konstatēšanas sistēmai ir šādas pamatdaļas:

  • Kabeļi ar devējiem – šie kabeļi nodrošina agrīnu apakšzemes un virszemes "pilēšanu un sūkšanos" vēl pirms degvielas uzkrāšanās lielos daudzumos.  Sūces atrašanās vieta tiek ziņota tuvākajai mērierīcei.
  • Zondes – tās konstatē degvielas ieplūšanu ūdenī un degvielas uzkrāšanos tādās zemās vietās kā nosēdtilpnes, armatūras akas, kā arī uz tādām plakanām virsmām, kā sūkņu paliktņi. Zondes nekavējoties reaģē pat uz plānu degvielas kārtiņu, un tās var atiestatīt, izmantot atkārtoti un pat veikt testu ar mitrumu, ja nepieciešams.
  • Devēja saskarnes moduļi un trauksmes signālu paneļi – tie ir paredzēti, lai iedarbinātu kabeļus ar devējiem un zondes, uzraudzītu to stāvokli un ziņotu par jebkuras noplūdes esamību un atrašanās vietu operatoriem un citām trauksmes un pārraudzības sistēmām.

Saistīti produkti

Connection and Protection