nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Skatīt lietojumus:

Ķimikāliju noplūdes noteikšana

TTC Application Overview

TraceTek sistēmas atklāj un lokalizē spēcīgas minerālskābes, tādas kā sērskābe, slāpekļskābe, kuras izmanto ieguves rūpniecībā, izskalošanai un minerālu apstrādei, kā arī etiķa skābi ftalāta rūpnīcās.

Ugunsdrošs un īpašs vadojums

TTC Application Overview

Pyrotenax MI ugunsizdzīvošanas kabeļu sistēma nodrošina ideālu risinājumu zema un vidēja sprieguma kabeļu instalācijām ar augstām prasībām. Kabeļi pārspēj visu pasaules ugunsdrošības standartu prasības.

Komerciālām un dzīvojamām ēkām

Grīdas apsilde

TTC Application Overview

Raychem elektriskās zemgrīdas apsildes sistēmas tiek uzstādītas pie grīdas virsmas, nodrošinot ātru istabas apsildi. Tās ļauj paaugstināt komfortu mājās, kā arī ietaupīt apkures izmaksas - gan renovācijas projektos, gan jaunbūvēs.

Komerciālām un dzīvojamām ēkām

Cilāšanās sasalšanas dēļ novēršana

TTC Application Overview

Sasalšanas izraisītas uzpūšanās novēršanas sistēmas izmanto efektīvai ledus akumulācijas novēršanai zem kriogēniem rezervuāriem, kas var radīt deformācijas un rezervuāra sienas saplīšanas risku.

Pentair Thermal Controls piedāvā pilnīgi uzprojektēt sistēmu uzpūšanās novēršanai zem kriogēniskiem rezervuāriem, kā arī rezervuāriem un tvertnēm, kas satur SNG, amonjaku un citus šķidrumus ar zemu temperatūru. Rezervuāri var izraisīt uzpūšanos, ja zem tiem nav uzstādīta papildu apsildes sistēma.

Pentair Thermal Controls piedāvā vairākus risinājumus aizsardzībai pret uzpūšanos sasalšanas dēļ liela diametra uzglabāšanas rezervuāriem.

Rūpnieciskās ēkas

Cauruļvadu aizsardzība pret sasalšanu

TTC Application Overview

Ja temperatūra nolaižas zem nulles, caurules var saplīst, kas var radīt ievērojamus bojājumus un traucējumus. Raychem sistēma aizsardzībai pret sasalšanu ļauj izvairīties no plastmasas un metāla ūdensvadu, ugunsdzēšamas cauruļu un irigācijas sistēmu cauruļu sasalšanas.

Karstā ūdens temperatūras uzturēšana

TTC Application Overview

Šodien karstā ūdens sistēmu prasības orientējas uz lietotāju komfortu, kā arī uz ekspluatācijas izdevumu un enerģijas taupīšanu. Ņemot to vērā, Raychem izstrādāja karsta ūdens temperatūras uzturēšanas sistēmu, lai nodrošinātu pareizu ūdens temperatūru visā ēkā, neatkarīgi no tā, cik sarežģīts ir ēkas plānojums. Viedā sistēma ļauj saglabāt investīcijas zemā līmenī un nodrošina taupīgu un efektīvu darbību.

Komerciālām un dzīvojamām ēkām

Ūdens noplūdes noteikšana

TTC Application Overview

Noplūdes birojos, viesnīcās, muzejos, datoru telpās, datu centros vai citās komerciālās ēkās var radīt mantas, datu vai klientu uzticības zaudējumu. Kritiskām infrastruktūras daļām un iekārtām parasti ir jābūt pieejamām 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā vai arī bojājumu iespējai jābūt pilnīgi izslēgtai.

Komerciālām un dzīvojamām ēkāmRūpnieciskās ēkas

Garu cauruļvadu apsilde

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls garu cauruļvadu apsildes sistēmas nodrošina ekonomisku risinājumu garu cauruļvadu aizsardzībai pret sasalšanu un temperatūras uzturēšanai, parasti šādu sistēmu garums pārsniedz 250 m.

Garus cauruļvadus parasti izmanto šķidrumu transportēšanai starp apstrādes rūpnīcu un uzglabāšanas vai transportēšanas ietaisēm. Citi šādu garu cauruļvadu apsildes līniju sistēmu izmantošanas piemēri ir rezervuāru parki, jūras transporta piestātnes un cauruļvadi starp petroķīmiskām rūpnīcām. Garu cauruļvadu apsildes sistēmas var būt sarežģīti uzprojektēt un uzstādīt un tās var prasīt ievērojamas investīcijas rūpnīcas īpašniekiem.

Pentair Thermal Controls piedāvā plašu klāstu rūpnieciskos apstākļos pārbaudītu tehnoloģiju šiem lietošanas veidiem, atbilstoši garumam un temperatūras diapazonam.

Rūpnieciskās ēkas

Cauruļvadu aizsardzība pret sasalšanu

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls piedāvā pilnas apsildes sistēmas aizsardzībai pret sasalšanu, kas atbilst dažādu nozaru prasībām: naftas un gāzes, komunālo pakalpojumu, petroķīmiskās, īpašu ķimikāliju, celulozes-papīra un farmaceitiskās nozares.

Ūdens un šķidrumi ar ievērojamu ūdens saturu sasalstot izplešas. Šī izplešanās var izraisīt caurules saplīšanu – tas var radīt īpašuma bojājumus vai ražīguma samazināšanos, kā arī pakļaut darbiniekus riskam

Mēs piedāvājam dažādas sistēmas cauruļu aizsardzībai pret sasalšanu, izmantojot dažādas tehnoloģijas, kas piemērotas lietošanai gan bīstamās, gan nebīstamās zonās.

Komerciālām un dzīvojamām ēkāmRūpnieciskās ēkas

Tehnoloģiskās temperatūras uzturēšana

TTC Application Overview

Cauruļu apsildes līnija ir ļoti svarīga tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanai caurulēs, ja šķidrums tajos ilglaicīgi paliek nekustīgs.

Pentair Thermal Controls rūpnieciskās apsildes līniju sistēmas uzticami uztur tehnoloģisko temperatūru daudzos lietojumos.
Mūsu sistēmas izmanto dažādas tehnoloģijas un ir piemērotas izmantošanai bīstamās un nebīstamās zonās.

Rūpnieciskās ēkas

Rampas un piebraucamie ceļi ar sniega kausēšanas funkciju

TTC Application Overview

Sniega un ledus dēļ virsmas var kļūt slidenas, kas var izraisīt cilvēku traumas un mašīnu avārijas. No iebrauktuvēm autostāvvietās un iekraušanas platformās līdz ietvēm un avārijas izejām, mūsu sistēmas kausē ledu un sniegu un garantē drošas virsmas staigāšanai un braukšanai.

Jumti un ūdens teknes ar sniega kausēšanas funkciju

TTC Application Overview

Ledus kušana un atkārtota sasaldēšana var sabojāt jumtus un teknes. Smagas lāstekas var nokrist un radīt ievainojumus.
Raychem sistēma izkausē sniegu un ledu teknēs pirms tās aizsērējas. Tas nodrošina nepārtrauktu drenāžas ceļu izkusušajam sniegam un ledum teknē un drenāžas caurulē.

Connection and Protection