nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Ieguves rūpniecība

Engineering design services for power industries

nVent Thermal Management piedāvā pilnu klāstu apsildes vadības sistēmu risinājumu ieguves rūpniecībai. Mūsu pieredzējusi projektētāju un konstruktoru komanda specializējas inovatīvu un optimizētu risinājumu izstrādē, kas nodrošina aizsardzību pret sasalšanu, temperatūras uzturēšanu un drošību pateicoties ugunsdrošu un īpaši izturīgu kabeļu izmantošanai ieguves rūpniecībai raksturīgos smagos apstākļos.

nVent Thermal Management ir pilna servisa integrētājs. Mēs optimizējam apsildes līniju izolācijas un enerģijas sadales prasības ar objektīvu tehnoloģiju izvēli ieguves nozarei. Pateicoties modernam sistēmu klāstam, mēs spējam apmierināt arī viņu prasības attiecībā uz sarežģītām vadības un uzraudzības sistēmām.

Lietojumi ir uzskaitīti zemāk:

Tehnoloģiskās temperatūras uzturēšana
Aizsardzību pret sasalšanu
Ierīču sagatavošana ekspluatācijai ziemas apstākļos
Šķidrumu noplūdes atklāšana
Ugunsdroši un izturīgi kabeļi
Vadība un

Ieteicamie produkti:

nVent TRACER
nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX

Connection and Protection