nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Naftas un gāzes rūpniecība

leak detection systems for oil and gas industries

nVent Thermal Management piedāvā tehniskās projektēšanas un izbūves pakalpojumus "līdz atslēgai" apsildes vadībai, kā arī ugunsdrošu un īpaši izturīgu kabeļu sistēmas un noplūžu atklāšanas sistēmas visā pasaulē. Mēs piedāvājam nozares vadošos produktus, inovatīvus apsildes vadības risinājumus, kas atbilst visu lietojumu prasībām naftas pārstrādes un gāzes nozarē, kā arī biodegvielu ražošanā.

Lietojumi ir uzskaitīti zemāk:

Tehnoloģiskās temperatūras uzturēšana
Aizsardzību pret sasalšanu
Ierīču sagatavošana ekspluatācijai ziemas apstākļos
Noplūžu atklāšana
Ugunsdroši un izturīgi kabeļi
Vadība un uzraudzība

Ieteicamie produkti:

nVent RAYCHEM
nVent TRACER
nVent PYROTENAX
nVent TRACETEK

Connection and Protection