G-02

Pārskats

Aizsargiemava, aizsargā apsildes kabeļus asās malās, piemēram, izolējošā materiāla malās, atlokos utt., 1m garš

Dokumenti

Tehnisko datu lapas
Connection and Protection