REDUCER-M25/20

Pārskats

Reduktors ar piestiprinātu blīvgredzenu, ATEX apstiprināts, no M25 (vīrišķais) uz M20 (sievišķais) EEx d, ir iekļauts kontruzgrieznis un šķiedras paplāksne.

Dokumenti

Tehnisko datu lapas
Connection and Protection