JB-SB-26

Pārskats

Atbalsta kronšteins, ar vienu kāju, izmanto tādu iekārtu stiprināšanai pie caurulēm vai citviet kā termostati, elektrosadales kārbas, iekļauj M6 un/vai M4 nostiprinātājskrūves, uzgriežņus, paplāksnes un atsperes sprostpaplāksnes.

Dokumenti

Tehnisko datu lapas
Connection and Protection