Sastāvdaļas

Apsildes līniju sistēmas ir kompleksi elementi, kam bieži nepieciešams augsts tehnisko iespēju līmenis, lai nodrošinātu optimālu darbību. Jaudas pārnesuma savienojumu komplekti, savienošanas komplekti, T-veida savienojumu komplekti un gala blīvējuma komplekti ir būtiski svarīgas pareizi funkcionējošas apsildes līnijas sastāvdaļas. Mūsu nVent RAYCHEM un Frostex zīmolu savienošanas komplekti ir projektēti un apstiprināti lietošanai kopā ar RAYCHEM, nVent PYROTENAX, nVent TRACER, Frostex un WinterGard elektroapsildes kabeļiem.

Connection and Protection