NGC-20 System

Pārskats

Uz vietas uzstādāma apsildes līniju elektroniskā temperatūras regulēšanas sistēma, nodrošina lokālu kontroli un centralizētu uzraudzību rūpnieciskām apsildes līnijām, tādos pielietojumos kā cauruļu aizsardzība pret sasalšanu vai tehnoloģiskās temperatūras uzturēšana.

Dokumenti

Tehnisko datu lapas
Connection and Protection