MONI-PT100-4/20MA

Pārskats

Devējs, bīstamām zonām, 4-20 mA raidītājs iebūvēts sadales kārbā ar M20 kabeļa blīvslēgu

Dokumenti

Tehnisko datu lapas
Connection and Protection