Paralēla konfigurācija ar jaudas ierobežošanu

nVent Thermal Management piedāvā apsildes kabeļus, kas nodrošina plašāku temperatūras iedarbības diapazonu un augstāku izejas jaudu.

nVent RAYCHEM kabeļi ar jaudas ierobežošanu ir sildītāji ar paralēlu konfigurāciju, kas sastāv no rezistīvā sakausējuma sildelementa, kas aptīts apkārt diviem paralēliem maģistrāliem vadiem. No viena no maģistrālajiem vadiem ir jānoņem noteikta garuma izolācijas daļa. Pēc tam šo operāciju atkārto, noņemot izolāciju arī no otra maģistrālā vada. Attālums starp kontaktiem atbilst sildīšanas zonas garumam. Sildelementa pozitīva temperatūras koeficienta (PTC) efekts samazina izejas jaudu, palielinoties apkārtējās vides temperatūrai. Šis efekts ļauj pārklāt kabeļus ar jaudas ierobežošanu, samazinot sildelementa temperatūru pārklāšanās punktos. Kabeļus ar jaudas ierobežošanu var izmantot aizsardzībai pret sasalšanu un tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanai, kas prasa augstu izejas jaudu un/vai pakļaušanu augstas temperatūras iedarbībai. Kabeļi ar jaudas ierobežošanu var nodrošināt tehnoloģiskās temperatūras uzturēšanu līdz 230°C un izslēgtā stāvoklī tos var pakļaut līdz pat 250°C temperatūras iedarbībai.

Connection and Protection