nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Palaišanas un iestatīšanas darbi

HMS sistēmu palaišanas un iestatīšanas darbi tiek veikti, lai nodrošinātu sistēmu pareizu uzstādīšanu un darbību pirms to nodošanas gala lietotājam. Kompānija nVent ir izstrādājusi testēšanas sistēmu, kā arī palaišanas un iestatīšanas procedūru, kas ir balstīta uz pārbaužu un testu plānu (ITP), tas ļauj iegūt pilnu informāciju par ķēžu stāvokli.

nVent Thermal Management palaišanas un iestatīšanas grupa pārbauda, vai:
  • visas HMS ir pārbaudītas un gatavas ekspluatācijai.
  • visi izolācijas darbi ir pārbaudīti (vizuāli un ar infrasarkanām ierīcēm) un pabeigti.
  • visu nepieciešamo enerģijas sadales paneļu un atsevišķo apsildes līniju kabeļu pārbaužu testu protokoli (ITR) ir rūpīgi aizpildīti un nosūtīti gala lietotājam.
  • visi faktiskie izbūves nosacījumi ir reģistrēti.

Connection and Protection