nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Klienta lietojumprogrammas ielādēšana un optimizācija

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Ja klienti sāk sadarboties ar nVent Thermal Management agrā projekta stadijā - kamēr vēl tiek novērtēta projekta īstenošanas iespēja / FEED plānošana - viņi varēs izmantot mūsu pieredzi apsildes līniju sistēmu projektēšanas un optimizācijas jomā. Šīs optimizācijas programmas apvieno projektēšanas metodes un pārbaudītas stratēģijas, kuru pamatā ir mūsu plašā pieredze apsildes līniju sistēmu ierīkošanas jomā, palīdzot mūsu klientiem samazināt projekta kopējās uzstādīšanas izmaksas (TIC) un/vai kopējās ekspluatācijas izmaksas (TOC).

Strādājot kopā ar saviem klientiem, nVent Thermal Management var nodrošināt šādas priekšrocības projekta FEED stadijā

  1. Projekta primārās apsildes vadības sistēmas (HMS) un saistīto specifikāciju (proti, izolācijas, elektriskā sistēma, cauruļvads utt.) pārskats
  2. Projekta galveno ar HMS saistīto darbu noteikšana
  3. Piemērotu projekta optimizācijas stratēģiju izvēle
  4. Izmaksu analīze, kas parāda atšķirības neoptimizētā un optimizētā projektā
  5. HMS sistēmas budžetu, CAPEX (kapitāla ieguldījumus) un OPEX izmaksas (ekspluatācijas izmaksas)
  6. Iepriekšēja jaudas slodzes aprēķina un sadales scenāriju sagatavošana

Zemāk redzamajā ilustrācijā ir parādīts, kā izmaksu samazināšanas stratēģiju/tehnoloģiju izmantošana var uzlabot projektu tā definēšanas vai FEED stadijā - pirms detalizētas plānošanas uzsākšanas un sagādes. Projekta īstenošanas gaitā samazinās iespējas veikt konstruktīvas izmaiņas, kas nepieciešamas izmaksu samazināšanai.


Connection and Protection