nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Drošība

Visās projektu fāzēs nVent Thermal Management izmanto pilnas vadības pieeju attiecībā uz vides un veselības aizsardzību un drošību, novērtējot riskus un nosakot piemērotus pasākumus risku un bīstamības avotu kontrolēšanai un minimizēšanai.

Atbilstību kompānijas politikai, klienta prasībām un normatīvo dokumentu prasībām nodrošina kompetentas personas. Viņi veic visus nepieciešamos pasākumus, kas nepieciešami ziņošanai par individuālo aizsardzību, kas ļauj izvairīties no negadījumiem darba vietās.

Vadītāji un uzraugi veic pasākumus, lai garantētu drošu darba vidi attiecīgās zonās, par kurām viņi atbildīgi. Visi darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem, par kuriem viņi ir atbildīgi, kā arī par to, kā viņu darbs var ietekmēt citus darbiniekus, viņi arī sadarbojas ar kompāniju, pilnveidojot veicamos darbus.

Connection and Protection