nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

„Pentair Thermal Management“ keičia pavadinimą į „nVent“
- naujos galimybės įkvėps naujovėms

Jūsų žinomi prekių ženklai „RAYCHEM“, „TRACER“, „NUHEAT“, „PYROTENAX“ ir „TraceTek“ dabar tapo „nVent Thermal Management“ dalimi.

Nauja įmonės svetainė dar kuriama ir bus pristatyta 2019 m. sausio mėn. Kol kas jums informaciją pateiksime dabartinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie „nVent“:
Atsisiųskite spaudos pranešimą
Apsilankykite nVent.com
(kol kas tik anglų k.)

Būvniecības un montāžas pakalpojumi

Kompānijai nVent Thermal Management ir pieredze dažāda izmēra apsildes vadības sistēmu (HMS) realizācijā - no dažiem metriem līdz simtiem kilometru. Šī pieredze ir ļāvusi mums izstrādāt rīkus, protokolus un, pats svarīgākais, gūt zināšanas, kas nepieciešamas jebkāda izmēra HMS projekta veiksmīgai realizācijai.

Mūsu daudzveidīgā programmatūra ar nVent būvniecības datu bāzi ir visu mūsu resursu izsekošanas centrā un tā ziņo par svarīgākajiem elementiem projekta progresā. Būvniecības un montāžas pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz nVent Thermal Management būvniecības kvalitātes plānu.

Individuāla pieeja pakalpojumu līgumu slēgšanai

nVent Thermal Management var piedāvāt dažādus darbuzņēmuma pakalpojumus. Mēs varam uzņemties ģenerāluzņēmēja lomu, vadīt rūpnīca apmācītos apakšuzņēmēju darbiniekus, kā arī palīdzēt jums slēgt darba līgumus ar vietējiem apakšuzņēmējiem vai uzstāties jūsu apsildes līniju un izolācijas būvniecības darbu vadītāja lomā. Mūsu globālie un reģionālie pakalpojumi ietver sagatavošanas darbus, transportēšanu, izbūvi, uzstādīšanu, pēcuzstādes darbus, kā arī pilnu atbalstu ekspluatācijas laikā.

Apņemšanās

nVent Thermal Management vadība apņemas piesaistīt apmācītu un efektīvu darbaspēku; darbinieki, kas veic speciālus uzticētus darbus, ir kvalificēti, ņemot vērā to izglītību, sagatavošanu un/vai pieredzi. Kompānijas nVent darbinieki ir tik pat daudzveidīgi kā tās produkti, tas ļauj kompānijai nVent Thermal Management sniegt montieru, būvlaukuma uzraugu, lauka inženieru, kvalitātes nodrošināšanas un/vai projektu vadības pakalpojumus jebkuram HMS projektam.

Connection and Protection